Μπορείτε να δείτε το video σε High Definition επιλέγοντάς το από την αντίστοιχη ρύθμιση    του Player.